WYKONAWSTWO

 • Budowa sieci wodociągowych
 • Budowa sieci kanalizacyjnych
 • Budowa stacji uzdatniania wody
 • Budowa oczyszczalni ścieków
 • Budowa zbiorników wodnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą
 • Realizacja budowli wodnych
 • Melioracje
 • Budowa wysypisk odpadów stałych
 • Układanie kabli telekomunikacyjnych
Przedsiębiorstwo prowadzi również wynajem sprzętu melioracyjnego.

POWIĄZANIA KAPITAŁOWE

Przedsiębiorstwo AGAT S.A. ul. Paderewskiego 1 , 95-040 KoluszkiKB Pomorze Sp. z o.o. ul. Sienna 50, 80-605 Gdańsk. AGAT IT S.A. ul. Zawiszy Czarnego 10, 91-829 Łódź. ACHAT Infrastruktur GmbH, Westhafenstr.1, D-13353 Berlin

SPRZĘT

 • koparki gąsienicowe
 • koparki kołowe i koparko-ładowarki
 • wywrotki do 14 t.
 • samochody osobowo dostawcze i samochody osobowe
 • oraz sprzęt pomocniczy: agregaty prądotwórcze, zagęszczarki, zgrzewarki, pilarki , sprzęty odwodnieniowe itp.

Kilka naszych realizacji

O nas

Przedsiębiorstwo powstało w 1945 roku pod nazwą Kierownictwo Robót Melioracyjnych poczym przybrało nazwę Rejonowe Kierownictwo Robot Wodno - Melioracyjnych i w końcu Rejonowe Przedsiębiorstwo Melioracyjne nazwa ta funkcjonowała aż do prywatyzacji. Obecną nazwę Przedsiębiorstwo zawdzięcza inicjatywie 69 pracowników którzy 18 lutego 1992r. po sprywatyzowaniu Rejonowego Przedsiębiorstwa Melioracyjnego zawiązali Spółkę Pracowniczą pod nazwą: Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska i Melioracji "PIOMEL" S.A. Kapitał Akcyjny 574.200,00 zł. opłacony w całości. W wrześniu 2010 roku Przedsiębiorstwo zostało w całości zostało wykupione przez Przedsiębiorstwo "AGAT" S.A. z siedzibą w Koluszkach i weszło w skład Grupy Kapitałowej AGAT S.A. Firma kładzie duży nacisk na szkolenie pracowników, organizuje kursy uzupełniające wiedzę. Dysponujemy 11 osobową wysoko wykwalifikowaną kadrą inżynieryjno-techniczną i administracyjną , zatrudniamy 30 pracowników, operatorów , kierowców , mechaników Kadra inżynieryjno - techniczna posiada niezbędne uprawnienia budowlane.

Zarząd

Rafał Kłapot – Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza

Jarosław Kozal – Przewodniczący Rady Nadzorczej Tadeusz Winkiel – Członek Rady Nadzorczej Jarosław Berger - Członek Rady Nadzorczej

Prokurent

Paweł Iłowiecki – Prokurent  

Kontakt

 • 783-912-926
 • ul. Energetyków 4 97-300 Piotrków Trybunalski

Referencje

W swej dotychczasowej działalności przedsiębiorstwo wykonało kilka tysięcy hektarów melioracji , uregulowało setki km rzek, zbudowało od podstaw kilka gospodarstw rybackich i oczyszczalni ścieków, wykonaliśmy kilkanaście zbiorników wodnych i budowli piętrzących, oraz kilkaset kilometrów sieci kanalizacyjnych i wodociągowych.

2025

2026

Kontakt z akcjonariuszami

Zarząd Przedsiębiorstwa Inżynierii Środowiska i Melioracji "PIOMEL" S.A. Zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się 08.06.2020 r. o godzinie 11:30 w lokalu spółki Przedsiębiorstwo AGAT S.A. w Koluszkach ul. Paderewskiego 1.
Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji
Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji
Trzecie wezwanie do złożenia dokumentów akcji
Czwarte wezwanie do złożenia dokumentów akcji
Piąte wezwanie do złożenia dokumentów akcji
Plan połączenia spółek PIOMEL S.A. i PBI S.A.
Podmiot uprawniony do prowadzenia rejestru akcjonariuszy Informujemy iż, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podczas posiedzenia, które odbyło się w dniu 8 czerwca 2020 podjęło uchwałę o wyborze Domu Maklerskiego NAVIGATOR S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS nr 0000274307) jako podmiotu wyznaczonego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy Spółki.