WYKONAWSTWO

 • Budowa sieci wodociągowych
 • Budowa sieci kanalizacyjnych
 • Budowa stacji uzdatniania wody
 • Budowa oczyszczalni ścieków
 • Budowa zbiorników wodnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą
 • Realizacja budowli wodnych
 • Melioracje
 • Budowa wysypisk odpadów stałych
 • Układanie kabli telekomunikacyjnych

 • Przedsiębiorstwo prowadzi również wynajem sprzętu melioracyjnego.

  POWIĄZANIA KAPITAŁOWE

  Przedsiębiorstwo AGAT S.A.
  ul. Paderewskiego 1 , 95-040 Koluszki

  KB Pomorze Sp. z o.o.
  ul. Sienna 50, 80-605 Gdańsk.

  AGAT IT S.A.
  ul. Zawiszy Czarnego 10, 91-829 Łódź.

  ACHAT Infrastruktur GmbH,
  Westhafenstr.1, D-13353 Berlin

  SPRZĘT

 • koparki gąsienicowe
 • koparki kołowe i koparko-ładowarki
 • wywrotki do 14 t.
 • ciągnik siodłowy wraz z naczepą i zestawem niskopodwoziowym.
 • samochody osobowo dostawcze i samochody osobowe
 • oraz sprzęt pomocniczy: agregaty prądotwórcze, zagęszczarki, zgrzewarki, pilarki , sprzęty odwodnieniowe itp.

 • Kilka naszych realizacji

  O nas

  Przedsiębiorstwo powstało w 1945 roku pod nazwą Kierownictwo Robót Melioracyjnych poczym przybrało nazwę Rejonowe Kierownictwo Robot Wodno - Melioracyjnych i w końcu Rejonowe Przedsiębiorstwo Melioracyjne nazwa ta funkcjonowała aż do prywatyzacji.

  Obecną nazwę Przedsiębiorstwo zawdzięcza inicjatywie 69 pracowników którzy 18 lutego 1992r. po sprywatyzowaniu Rejonowego Przedsiębiorstwa Melioracyjnego zawiązali Spółkę Pracowniczą pod nazwą: Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska i Melioracji "PIOMEL" S.A. Kapitał Akcyjny 574.200,00 zł. opłacony w całości.

  W wrześniu 2010 roku Przedsiębiorstwo zostało w całości zostało wykupione przez Przedsiębiorstwo "AGAT" S.A. z siedzibą w Koluszkach i weszło w skład Grupy Kapitałowej AGAT S.A.

  Firma kładzie duży nacisk na szkolenie pracowników, organizuje kursy uzupełniające wiedzę. Dysponujemy 11 osobową wysoko wykwalifikowaną kadrą inżynieryjno-techniczną i administracyjną , zatrudniamy 30 pracowników, operatorów , kierowców , mechaników Kadra inżynieryjno - techniczna posiada niezbędne uprawnienia budowlane.

  Zarząd

  Rafał Kłapot – Prezes Zarządu

  Rada Nadzorcza

  Tadeusz Winkiel – Członek rady nadzorczej
  Jarosław Kozal - Członek rady nadzorczej
  Jarosław Berger - Członek rady nadzorczej

  Prokurent

  Paweł Iłowiecki – Prokurent


  Kontakt

  • 783-912-926
  • ul. Energetyków 4
   97-300 Piotrków Trybunalski

  Referencje

  W swej dotychczasowej działalności przedsiębiorstwo wykonało kilka tysięcy hektarów melioracji , uregulowało setki km rzek, zbudowało od podstaw kilka gospodarstw rybackich i oczyszczalni ścieków, wykonaliśmy kilkanaście zbiorników wodnych i budowli piętrzących, oraz kilkaset kilometrów sieci kanalizacyjnych i wodociągowych.

  Kontakt z akcjonariuszami

  Zarząd Przedsiębiorstwa Inżynierii Środowiska i Melioracji "PIOMEL" S.A.
  Zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się 08.06.2020 r. o godzinie 11:30 w lokalu spółki
  Przedsiębiorstwo AGAT S.A. w Koluszkach ul. Paderewskiego 1.


  Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji
  Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji
  Trzecie wezwanie do złożenia dokumentów akcji
  Czwarte wezwanie do złożenia dokumentów akcji
  Piąte wezwanie do złożenia dokumentów akcji

  Plan połączenia spółek PIOMEL S.A. i PBI S.A.

  Podmiot uprawniony do prowadzenia rejestru akcjonariuszy Informujemy iż, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podczas posiedzenia, które odbyło się w dniu 8 czerwca 2020 podjęło uchwałę o wyborze Domu Maklerskiego NAVIGATOR S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS nr 0000274307) jako podmiotu wyznaczonego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy Spółki.